Monday, September 26, 2011

Anak Kunci Pintu Syurga


Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di
Amerika. pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah
berupa pendidikan agama Islam bahkan dia mampu mendalaminya. Selain belajar,
dia juga seorang jurudakwah Islam. Ketika berada di amerika, dia berken alan
dengan salah seorang Nasrani.Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan
semoga Allah s.w.t. memberinya hidayah masuk Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan -jalan di sebuah perkampungan di
Amerika dan melintas dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut.
Temannya itu meminta agar dia turut masuk ke dalam gereja. Mula mula dia
keberatan, namun kerana desakan akhirnya pemuda itu pun memenuhi
permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku
dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika paderi masuk, mereka
serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat
itu, si paderi agak terbeliak ketika melihat kepada para hadirin dan
berkata, "Di tengah kita ada seorang Muslim. Aku harap dia keluar dari
sini."

Pemuda Arab itu tidak bergerak dari tempatnya. pAderi tersebut mengucapkan
perkataan itu berkali-kali, namun dia tetap tidak bergerak dari tempatnya.
Hingga akhirnya paderi itu berkata, "Aku minta dia keluar dari sini dan aku
menjamin keselamatannya." Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang
pintu, pemuda bertanya kepada sang paderi, "Bagaimana anda tahu bahawa saya
seorang Muslim?" Paderi itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di
wajahmu."Kemudian dia beranjak hendak keluar. Namun, paderi ingin
memanfaatkan kehadiran pemuda ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan,
tujuannya untuk memalukan pemuda tersebut dan sekaligus mengukuhkan
agamanya.

Pemuda Muslim itupun menerima tentangan debat tersebut. Paderi berkata, "Aku
akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan
tepat. " Si pemuda tersenyum dan berkata, "Silakan!" Sang paderi pun mulai
bertanya, "Sebutkan satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga
yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam
yang tiada tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya, delapan yang tiada
sembilannya, sembilan yang tiada sepuluhnya, sesuatu yang tidak lebih dari
sepuluh, sebelas yang tiada dua belasnya, dua belas yang tiada tiga
belasnya, tiga belas yang tiada empat belasnya." "Sebutkan sesuatu yang
dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh! Apa yang dimaksud dengan kuburan
berj alan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?
Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya? Sebutkan
sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!" "Siapakah yang
tercipta dari api, siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang
terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab
dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu?"

"Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar! Pohon apakah
yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun
mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua dibawah sinaran
matahari?"Mendengarpertany aan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan
keyakinan kepada Allah.
Setelah membaca "Bismillah..." dia berkata,

-Satu yang tiada duanya ialah Allah s.w.t..

-Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang. Allah s.w.t. berfirman,"Dan
Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami)."(Al-Isra':
12).

-Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika
Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika
menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.

-Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an.

- Lima yang tiada enamnya ialah Solat lima waktu.

-Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah Hari ketika Allah s.w.t. menciptakan
makhluk.

-Tujuh yang tiada delapannya ialah Langit yang tujuh lapis. Allah s.w.t.
berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu
sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang
tidak seimbang." (Al-Mulk: 3).

-Delapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah
s.w.t. berfirman, "Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit.
Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas
(kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).

-Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi
Musa yaitu: tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim
paceklik,katak, darah, kutu dan belalang.* -Sesuatu yang tidak lebih dari
sepuluh ialah Kebaikan. Allah s.w.t berfirman, "Barang siapa yang berbuat
kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat." (Al-An'am: 160).

-Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah Saudara-Saudara Nabi Yusuf .

-Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mu'jizat Nabi Musa yang terdapat
dalam firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untukkaumnya,
lalu Kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Lalu memancarlah
daripadanya dua belas mata air."(Al-Baqarah:60).

-Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah Saudara Nabi Yusuf
ditambah dengan ayah dan ibunya.

-Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Subuh.
Allah s.w.t. berfirman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai
menyingsing." (At-Takwir :1 )

-Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi Yunus AS. -Mereka
yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf,
yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami,sesungguhnya
kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang
kami, lalu dia dimakan serigala."Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata
kepada mereka, "Tak ada cercaan terhadap kamu semua." Dan ayah mereka Ya'qub
berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya
Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Yusuf:9)

-Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara
Keldai.Allah s.w.t. berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah
suara keldai." (Luqman: 19).

-Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam,Malaikat,
Unta Nabi Shalih dan Kambing Nabi Ibrahim.

-Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diazab dengan api ialah
Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah s.w.t.
berfirman, "Wahai api dinginlah danselamatkan Ibrahim."(Al-Anbiya':69).

-Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Shalih, yang diazab dengan
batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul
Kahfi (penghuni gua).

-Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah Tipu Daya
Wanita, sebagaimana firman Allah s.w.t. "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita
itu sangatlah besar." (Yusuf: 2i)

-Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30
daun,setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah
sinaran matahari maknanya: Pohon adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun
adalah Hari dan Buahnya adalah Solat yang lima waktu, Tiga dikerjakan di
malam hari dan Dua di siang hari.

Paderi dan para hadirin merasa takjub mendengar jawapan pemuda Muslim
tersebut. Kemudian dia pun mula hendak pergi. Namun dia mengurungkan niatnya
dan meminta kepada paderi agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini
disetujui oleh paderi.Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?"

Mendengar pertanyaan itu lidah paderi menjadi kelu, hatinya diselimuti
keraguan dan rupa wajahnya pun berubah. Dia berusaha menyembunyikan
kekuatirannya, namun tidak berhasil. Orang-orang yang hadir di gereja itu
terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun dia cuba
mengelak.Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan
semuanya dia jawab, sementara dia hanya memberi cuma satu pertanyaan namun
anda tidak mampu menjawabnya!"

Paderi tersebut berkata, "Sesungguh aku tahu jawapannya, namun aku
takutkalian marah."
Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda."Paderi pun berkata,
"Jawapannya ialah: Asyhadu An La Ilaha Illallah, WaAsyhadu Anna Muhammadar
Rasulullah. "Lantas paderi dan orang-orang yang hadir di gereja itu terus
memeluk agama Islam.Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga
mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda Muslimyang bertakwa .**

NOTA:

Ini adalah artikel sulung dari qasha dan merupakan sebuah artikel yang cukup
bagus. Ia dapat menyedarkan kita agar membaca dan memahami isi kandungan
Al-Quran bagi membolehkan kita menangkistohmahan dan menjawab pertanyaan
orang-orang kafir.Saya pernah membaca dari satu buku bahawa sebenarnya
paderi Kristian tahu bahawa Kunci Syurga itu adalah Dua Kalimah Syahadah.
Kerana itu(kononnya)apabila nazak seorang Kristian, maka paderi akan datang
membisikkan kalimah itu ke telinganya dengan harapan dia akan mati dalam
Islam.

Saya tidak pasti sama ada dakwaan ini(membisikkan ke telinga orang
nazak)benar atau tidak. Namun saya pasti ahli kitab Kristian tahu bahawa
Kunci Syurga adalah Dua Kalimah Syahadah. Cuma, mereka tidak mahu mengaku
(kebenaran Islam) kerana bimbang akan kehilangan pangkat dan kedudukan
duniawi.Wahai, sahabat-sahabatku & saudara-saudaraku... baca dan hayatilah..
kongsi dan sebarkanlah... semoga kita mendapat keberkatan dariNYA bersama2..Insyaallah.


Ehsan dari email Sahabat Blalang

Thursday, September 15, 2011

kita adalah sama.....


Siapapun kita, apapun status kita di mukabumi ini disisi Allah S.W.T kita adalah sama hanya iman dan amal yang membezakanNYA.

Walaupun kita bertelekung sutera dengan manik kristal asli murni belum tentu solat kita lebih baik dari mereka yg telekungnya terbuat dari kain belacu kodi.

Tuesday, September 13, 2011

Kita adalah apa yang kita makan

Semalam berita disalah satu saluran radio memberitahu bahawa setiap 7 saat seorang meninggal dunia kerana penyakit Kencing Manis. Oleh itu kita mesti memberi perhatian kepada makanan yang kita ambil setiap hari. Kalau kita masih diusia muda, makanan yang kita ambil hari hari ini dan seterunya akan menentukan tahap kesihatan kita kemudian hari. Bagi kita yang sudah berada dipertengahan umur mahupun warga emas masih belum terlambat untuk memperbaiki cara pemakanan. makanlah untuk kelansungan hidup dan memenuhi keperluan tubuhbadab bukan mengikut nafsu mata dan perut semata-mata.

Juadah Hariraya perangkap kesihatan yang sukar dijauhiBurger yang nampak menyelerakan, khasiatnya masih boleh dipertikaikanSnack atau junkfood tak perlulah diambil takde faedahnyaLebihkan mengambil sayur-sayuran penuh khasiat dan baik untuk Sistem Penghadaman


Begitu juga dengan buah-buahan kerana bukan saja lazat tapi penuh khasiat


Akhirnya jangan lupa Piramed Makanan demi kesejahteraan tubuhbadan.

Thursday, September 08, 2011

Redha


Akibat perbuatan dari manusia yang tidak berhati perut, jiwa kacau dan tunduk kepada nafsu amarah. Kekejaman yang memusnahkan kehidupan indah seorang wanita dalam sekelip mata. Hanya keimanan yang tebal dan redha dengan ketentuanNYA dapat membantu wanita ini bertahan dan terus menjalani kehidupan walaupun payah namun, sudah tentu ada hikmah disebaliknya.